Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

cichystuKot
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
cichystuKot

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabellthecat bellthecat
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

October 16 2017

cichystuKot
6840 6d69
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaohhh ohhh
cichystuKot

October 15 2017

cichystuKot
cichystuKot
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viaszpaqus szpaqus
cichystuKot
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
cichystuKot

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle
cichystuKot
2949 d6dd
Reposted fromhagis hagis viamehhh mehhh

October 14 2017

cichystuKot
0671 ea00 500

October 11 2017

2556 ba41 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

9805 e42f 500

1000drawings:

Unrequited love by Mozza

October 10 2017

cichystuKot
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna vialost-in-space lost-in-space
cichystuKot
9151 ddec
Reposted fromsiegmunda siegmunda vialost-in-space lost-in-space

October 09 2017

cichystuKot
1106 673c
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
cichystuKot
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja

October 07 2017

7018 ab00 500
Reposted fromkattrina kattrina viablackenedsky blackenedsky
cichystuKot
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viablackenedsky blackenedsky
cichystuKot

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl