Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

cichystuKot
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Reposted fromAllOrNothing AllOrNothing viakotfica kotfica
9640 274c

ryuukensu:

Pretty sure this is some sort of astronomical phenomenon 

Reposted fromWeasleyGeek WeasleyGeek viatentacleguy tentacleguy

March 22 2017

W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viailovegreen ilovegreen

March 21 2017

1970 171d
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy

March 20 2017

cichystuKot
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakokoloko kokoloko
cichystuKot
cichystuKot
8055 ca6c
cichystuKot
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
cichystuKot
9924 580f
how to tell if your cat is jewish
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaLazhward Lazhward
cichystuKot
Reposted fromtfu tfu viakrainakredek krainakredek

March 19 2017

cichystuKot
0622 994b
Reposted fromNeutrum Neutrum viatediousuncle tediousuncle
cichystuKot
2943 ea63 500
Reposted fromhormeza hormeza viatazniebieskimi tazniebieskimi
cichystuKot
7672 14d7
Reposted fromtfu tfu viavogel vogel
cichystuKot
4141 a950 500

March 18 2017

4228 8507
Reposted fromerial erial viakoloryzacja koloryzacja

March 17 2017

cichystuKot
2200 be99 500
Reposted fromalicemerry alicemerry viameganne22 meganne22
cichystuKot
 — Nie zawsze — powiedział — znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromnezavisan nezavisan viafoodforsoul foodforsoul

March 16 2017

1089 687f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
9663 6a62
Reposted fromerial erial viaStoneColdSober StoneColdSober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl